Kako razlikujemo med kislimi in bazičnimi snovmi?

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?
Spoznali boste uporabo indikatorjev in se naučili razlikovati med kislimi, bazičnimi in nevtralnimi raztopinami.

Ikona poučevalne enote Kako ugotovimo ali je raztopina kisla ali bazična?
Za ugotavljanje kislosti oz. bazičnosti vodnih raztopin lahko uporabimo nekatere snovi, ki lahko spreminjajo svojo barvo v odvisnosti od kislosti oz. bazičnosti okolja.

Primer take snovi je rdeče zelje, ki vsebuje velike količine različnih barvil, ki jih imenujemo antociani (antocian - grš. anthos = cvet, kyanos = moder). Ta so v vodi topna in se v zelo kislih vodnih raztopinah obarvajo rdeče, v nevtralnih vijoličasto in v zelo bazičnih vodnih raztopinah zeleno rumeno.

Pigmente, ki jih najdemo v rdečem zelju, vsebuje tudi jabolčna lupina, slive, grenivke.


Poleg rdečega zelja poznamo tudi nekatere druge naravne snovi, ki lahko spremenijo svojo barvo v odvisnosti od kislosti oz. bazičnosti. Primer je rastlina lepih cvetov, ki jo imenujemo hortenzija. Barva njenih cvetov je odvisna od kislosti zemlje, v kateri raste rastlina. Če hortenzija raste v kisli prsti, so njeni cvetovi modre barve, če pa je prst bazična, so cvetovi roza barve.

Prav tako poznamo rastlinsko vodotopno barvilo lakmus, ki ga lahko pridobivamo iz določenih vrst lišajev, zlasti iz lišaja Roccella tinctoria. V kislih vodnih raztopinah se lakmus obarva rdeče, v bazičnih vodnih raztopinah pa modro. Če je lakmus absorbiran v filtrirni papir, se imenuje lakmusov papir.

Vse naštete snovi, s katerimi lahko ugotavljamo ali je neka vodna raztopina snovi kisla ali bazična, uvrščamo med indikatorje.


Ikona poučevalne enote Kaj so indikatorji?

Indikatorji so snovi, ki so v kislih ali bazičnih vodnih raztopinah različne barve. Ime besede indikator izvira iz latinske besede indicare, kar pomeni pokazati, prikazati, ali je vodna raztopina neke snovi kisla ali bazična.

Za ugotavljanje kislosti oz. bazičnosti vodnih raztopin snovi lahko uporabimo lakmusov papir, fenolftalein, indikator iz izvlečka rdečega zelja ter univerzalni indikator. Uporaba univerzalnega indikatorja je podrobneje opisana v enoti “ pH lestvica".

Ikona vprašanja poučevalne enote Kaj veš o indikatorjih?
Za ugotavljanje kislosti oziroma bazičnosti lahko uporabimo snovi, ki:
  
ob dodatku kisline ali baze ne spremenijo barve.
so v kislem, bazičnem ali nevtralnem okolju različno obarvane.
ne vsebujejo pigmentov, ki so v vodi topni.
obarvajo raztopino rdeče.

Ikona vprašanja poučevalne enote Poznaš rastlino hortenzijo?
Hortenzija je rastlina, ki ima cvetove obarvane rožnato, če je zemlja, v kateri raste:
  
kisla
nevtralna
bazična
barva cvetov ni odvisna od zemlje, v kateri raste.

Ikona poučevalne enote Dopolni besedilo
Primer snovi, ki jo  lahko uporabimo kot pokazatelja kislosti ali bazičnosti raztopin, je rdeče , ki vsebuje velike količine različnih barvil, ki jih imenujemo . Ti so v vodi topni in se v zelo vodnih raztopinah obarvajo rdeče, v vijoličasto in v zelo vodnih raztopinah zeleno rumeno.
  

Ikona poučevalne enote Dopolni besedilo

Dopolni naslednje trditve tako, da bodo pravilne. Izbiraš lahko med naslednjimi besedami:

barva, bazičen, indikator, kislost, pokazatelj.

Za ugotavljenje oz. bazičnosti vodnih raztopin uporabljamo snovi, ki jih imenujemo . To so snovi, ki imajo v kislih ali raztopinah različno . Slovenska beseda za te snovi je .
  

Ikona poučevalne enote Ugotavljanje kislosti, bazičnosti ali nevtralnosti vodnih raztopin

Kateri lakmusov papir je primeren za ugotavljanje kislosti, bazičnosti oziroma nevtralnosti vodnih raztopin?


KISLA VODNA RAZTOPINA - MODER LAKMUSOV PAPIR

Oglejmo si film, ki prikazuje kako z modrim lakmusovim papirjem ugotavljamo kislost vodnih raztopin .

 

 

Sklep 1: Za ugotavljenje kislosti vodne raztopine moramo uporabiti moder lakmusov papir.

 

BAZIČNA VODNA RAZTOPINA - RDEČ LAKMUSOV PAPIR

Oglejmo si film, ki prikazuje kako z rdečim lakmusovim papirjem ugotavljamo bazičnost vodnih raztopin.

 

 

Sklep 2: Za ugotavljenje bazičnosti vodne raztopine moramo uporabiti rdeč lakmusov papir.


NEVTRALNA VODNA RAZTOPINA - MODER ALI RDEČ LAKMUSOV PAPIR

Za ugotavljanje nevtralnosti vodne raztopine ni pomembno ali uporabimo moder ali rdeč lakmusov papir.

Barva lakmusovega papirja se v nobenem primeru ne spremeni.

Oglejmo si film, ki prikazuje kako z modrim lakmusovim papirjem ugotavljamo nevtralnost vodnih raztopin.

Sklep 3: Za ugotavljanje nevtralnosti vodne raztopine lahko uporabimo moder ali rdeč lakmusov papir.Ikona vprašanja poučevalne enote Ali poznaš lakmus?
Izberi pravilno trditev o lakmusu.
  
Lakmus ni naravno barvilo.
Lakmus v kislih vodnih raztopinah postane moder.
V bazičnih vodnih raztopinah rdeč lakmusov papir barve ne spremeni.
Lakmus pridobivamo iz lišajev.

Ikona vprašanja poučevalne enote Moder lakmus papir
Ustrezno označi spremembo barve modrega lakmusovega papirja v kisli vodni raztopini.

moder lakmusov papir

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Rdeč lakmus papir
Ustrezno označi spremembo barve rdečega lakmusovega papirja v bazični vodni raztopini.

rdeč lakmusov papir

  

Ikona poučevalne enote Kaj smo se naučili o uporabi lakmusovega indikatorja?

Dopolni tabelo z ustreznimi besedami. Izbiraš lahko med naslednjimi pojmi:

moder lakmusov papir,
rdeč lakmusov papir,
moder ali rdeč lakmusov papir,
rdeč,
moder,
vijoličast.

Preiskovana raztopina snovi Uporabljen indikator
Barva indikatorja po ugotavljanju kislosti oz. bazičnosti raztopine
ali rdeč


SKLEPI:

Za ugotavljanje KISLOSTI vodnih raztopin snovi lahko uporabimo le moder lakmusov papir.

Za ugotavljanje BAZIČNOSTI vodnih raztopin snovi lahko uporabimo le rdeč lakmusov papir.

Za ugotavljanje NEVTRALNOSTI vodnih raztopin snovi lahko uporabimo moder ali rdeč lakmusov papir.