Nekateri znani indikatorji

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?
Spoznali boste uporabo indikatorjev in se naučili razlikovati med kislimi, bazičnimi in nevtralnimi raztopinami.

Ikona poučevalne enote Indikator fenolftalein
Ali lahko uporabimo indikator fenolftelein za ugotavljanje kislosti, nevtralnosti ali bazičnosti vodnih raztopin?

Oglejmo si eksperiment, ki prikazuje barvo indikatorja fenolftaleina v kisli, nevtralni in bazični vodni raztopini.

Kaj smo se naučili ob ogledu eksperimenta?

Indikator fenolftalein v kisli in nevtralni vodni raztopini barve ne spremeni.

Indikator fenolftalein se v bazični vodni raztopini obarva vijoličasto.

Kdaj je uporaba indikatorja fenolftaleina smiselna?

  Barve indikatorja fenolftaleina Uporaba indikatorja fenolftaleina
Bazične vodne raztopine vijoličasta DA
Kisle vodne raztopine
brezbarven NE
Nevtralne vodne raztopine
brezbarven NE

Ikona vprašanja poučevalne enote Uporaba indikatorja fenolftaleina
Indikator fenolftalein lahko uporabimo le za ugotavljanje:
  
nevtralnosti vodnih raztopin.
bazičnosti vodnih raztopin.
kislosti vodnih raztopin.
bazičnosti in nevtralnosti vodnih raztopin.

Ikona poučevalne enote Ali poznaš indikator fenolftalein?
Dopolni trditve.

V kislih vodnih raztopinah je fenolftalein .

V nevtralnih vodnih raztopinah je fenolftalein .

V bazičnih vodnih raztopinah je fenolftalein .

  

Ikona poučevalne enote Kaj smo se naučili o indikatorju fenolfteleinu?

Radi bi ugotovili ali lahko za tri snovi, ki jih uporabljamo v kuhinji, z uporabo indikatorja fenolftaleina ugotovimo ali so njihove vodne raztopine kisle, nevtralne ali bazične. Uporabi znanje o indikatorju fenolftaleinu, ki ga že imaš in dopolni preglednico ter sklepe. Pomagajš si lahko z pojmi:

se ne spremeni

vijoličast

Preiskovana raztopina snovi Uporabljen indikator
Barva indikatorja po ugotavljanju kislosti oz. bazičnosti raztopine
fenolftalein
fenolftalein
fenolftalein

SKLEPI:

Za ugotavljanje vodnih raztopin ne moremo uporabiti indikatorja fenolftaleina.

Za ugotavljanje vodnih raztopin lahko uporabimo indikator fenolftalein.

Za ugotavljanje vodnih raztopinne moremo uporabiti indikatorja fenolftaleina.

Indikator fenolftalein torej lahko uporabimo le za ugotavljanje vodnih raztopin.

  

Ikona poučevalne enote Indikator iz izvlečka rdečega zelja

Preizkusimo kislost, nevtralnost oz. bazičnost vodnih raztopin z indikatorjem iz izvlečka rdečega zelja

Raztopino indikatorja iz izvlečka rdečega zelja lahko uporabimo za ugotavljanje kislosti, nevtralnosti ali bazičnosti vodnih raztopin.

Priprava indikatorja: glavo rdečega rdečega zelja drobno narežemo, prelijemo z vodo, prevremo in ohladimo. Ko je raztopina dovolj intenzivno obarvana, jo precedimo skozi cedilo.

Oglejmo si film, ki prikazuje, kako se indikator iz izvlečka rdečega zelja obarva v kisli, bazični in nevtralni vodni raztopini

Radi bi ugotovili ali lahko za tri snovi, ki jih uporabljamo v kuhinji, z uporabo indikatorja iz izvlečka rdečega zelja ugotovimo ali so njihove vodne raztopine kisle, nevtralne ali bazične. Oglej si film, ki prikazuje, kako se indikator iz izvlečka rdečega zelja obarva v kisli, bazični in nevtralni vodni raztopini in na osnovi pridobljenega znanja dopolni preglednico ter sklepe.

Preiskovana snov

Kislost oz. bazičnost vodne raztopine

Barva indikatorja iz izvlečka rdečega zelja po ugotavljanju kislosti oz. bazičnosti vodne raztopine
kisla vodna raztopina
bazična vodna raztopina
nevtralna vodna raztopina

Ugotovili smo, da je indikator iz barvila rdečega zelja v kisli vodni raztopini barve, v vodni raztopini zelene barve in v nevtralni vodni raztopini barve.

  

Ikona poučevalne enote Ugotavljanje kislosti vodnih raztopin

Zakaj nas lahko boli želodec, če popijemo preveč limonade, šipkovega čaja ali pojemo preveč okisano solato?

Oglejmo si film, ki prikazuje spremembo barve modrega lakmusovega papirja, s katerim smo preizkušali kislost vodnih raztopin izbranih snovi.

Preizkušanje kislosti vodnih raztopin izbranih snoviUgotovili smo, da so limonada, šipkov čaj in vinski kis kisle vodne raztopine. Če takih snovi zaužijemo preveč, se raven kisline v našem želodcu poveča, kar neugodno vpliva na želodčno sluznico, kar povzroči bolečine v želodcu.

Ikona poučevalne enote Preverimo znanje

Dopolni trditev.

Kis za vlaganje, limonin sok in šipkov čaj so vodne raztopine, saj lakmusov papir po preizkušanju teh raztopin postane .

  

Ikona poučevalne enote Ugotavljanje bazičnosti vodnih raztopin
Zakaj so si nekoč ob bolečinah v želodcu zaradi zvečane ravni kisline v želodcu pomagali tudi z uporabo pecilnega praška?

Oglejmo si film, ki prikazuje spremembo barve rdečega lakmusovega papirja, s katerim smo preizkušali bazičnost vodnih raztopin izbranih snovi.

Preizkušanje bazičnosti vodnih raztopin izbranih snovi

Ugotovili smo, da so vodne raztopine zobne paste, pecilnega praška in čistila bazične vodne raztopine, saj se je rdeč lakmusov papir obarval modro. Od naštetih snovi bi za zmanjšanje ravni želodčne kisline lahko uporabili le vodno raztopino pecilnega praška, v katerem je tudi natrijev hidrogen karbonat (soda bikarbona). Vodna raztopina te snovi je bazična.

Povečana raven kisline v našem želodcu bi se zato zmanjšala, kar bi ugodno vplivalo na od kisline razdraženo želodčno sluznico. Bolečine bi si na ta način omilili. Danes za zmanjšanje povečane ravni kisline v želodcu ne uporabljamo več pecilnega praška temveč sredstva za zmanjšanje želodčne kisline kot je npr. Rupurut.


Ikona poučevalne enote Preverimo znanje
Dopolni trditev.

Vodna raztopina zobne kreme, vodna raztopina pecilnega praška in vodna raztopina čistila so raztopine, saj lakmusov papir po preizkušanju teh raztopin postane .

  

Ikona poučevalne enote Moder in rdeč lakmusov papir

Kaj smo se naučili o uporabi modrega oz. rdečega lakmusovega papirja?

Preiskovana raztopina snovi

Sprememba barve lakmusovega indikatorja

Kislost/bazičnost vodne raztopine

vodna raztopina kisa za vlaganje

moder lakmusov papir postane rdeč

kisla raztopina

limonov sok

moder lakmusov papir postane rdeč

kisla raztopina

šipkov čaj

moder lakmusov papir postane rdeč

kisla raztopina

vodna raztopina zobne kreme

rdeč lakmusov papir postane moder

bazična raztopina

vodna raztopina pecilnega praška

rdeč lakmusov papir postane moder

bazična raztopina

vodna raztopina čistila

rdeč lakmusov papir postane moder

bazična raztopina


Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Želeli bi se prepričati, da je vodna raztopina neke snovi kisla. Izberi pravilen indikator.
  
Rdeč lakmusov papir.
Moder lakmusov papir.
Fenolftalein.
Z indikatorjem se o tem ne moremo prepričati.

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Želeli bi se prepričati, da je vodna raztopina neke snovi bazična. Kateri indikator za to ni primeren?
  
Moder lakmusov papir.
Rdeč lakmusov papir.
Fenolftalein.
Z vsemi indikatorji se o tem lahko prepričamo.

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Indikator fenolftalein spremeni svojo barvo v:
  
kislih vodnih raztopinah.
bazičnih vodnih raztopinah.
nevtralnih vodnih raztopinah.
kislih, nevtralnih ali bazičnih vodnih raztopinah.

Ikona poučevalne enote Spoznajmo še nekatere druge indikatorje

Oglejmo si značilne barve nekaterih indikatorjev v kislih in bazičnih raztopinah ter pH - območje, v katerem spremenijo barvo*

Indikator pH - območje Barva indikatorja
v kislem
Barva indikatorja
v bazičnem
Metiloranž 3,1-4,4 rdeč rumen
Bromfenolmodro 3,0-4,6 rumen moder
Bromfenolzeleno 3,8-5,4 rumen moder
Metilrdeče 4,2-6,3 rdeč rumen
Fenolrdeče 6,8-8,4 rumen rdeč
Fenolftalein 8,3-10,0 brezbarven vijoličast

*pH - območje, v katerem indikatorji spremenijo barvo, lahko določimo z uporabo univerzalnega indikatorja, kar je podrobneje opisano v e-enoti “pH-lestvica”.


Katere vodne raztopine so kisle?
V šolskem laboratoriju smo želeli preizkusiti ali so vodne raztopine naštetih snovi kisle ali bazične. Glede na rezultate, ki smo jih dobili po preizkušanju kislosti oz. bazičnosti vodnih raztopin naštetih snovi na podlagi spremembe barve indikatorja iz izvlečka rdečega zelja, sklepaj ali je raztopina snovi kisla ali bazična. Označi katere vodne raztopine so kisle. Poleg snovi je v oklepaju napisana barva indikatorja iz izvlečka rdečega zelja po preizkušanju te snovi.
hibiskusov čaj (rdeča)
raztopina zobne kreme (zelena)
pomarančni sok (rdeča)
pralni prašek (temno zelena)