Kisline in baze v okolju

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?

Spoznali boste:

- nekatere kisle in bazične snovi v našem neposrednem okolju,

- pomen in uporabo nekaterih kislin, baz in soli v vsakdanjem življenju,

- kisle padavine in njihov vpliv na okolje.


Ikona poučevalne enote Kje v našem okolju najdemo kisline?
S kislinami se v našem življenju pogosto srečujemo. Pozimi se skušamo varovati pred prehladnimi obolenji tako, da pojemo veliko citrusov, ki vsebujejo citronsko kislino. Tudi skisano mleko in jogurt vsebujeta kislino, ki jo imenujemo mlečna kislina. V nekaterih pijačah prav tako najdemo kisline; v sadnih sokovih je prisotna askorbinska kislina (vitamin C), fosforjevo kislino vsebuje kokakola. Prav tako so kisline prisotne v nekaterih vrstah sadja. Oksalno kislino najdemo v rabarbarinih listih, vinsko kislino v grozdju. Jedilni kis vsebuje ocetno ali etanojsko kislino. Mravljinčno kislino, ki je v naravi zelo razširjena, najdemo v žlezah mravelj, čebeljem želu, koprivah, smrekovih iglicah, itn. Vnetje sklepov pri revmatičnih obolenjih se pojavi pri nekaterih ljudeh s stalno visoko ravnijo sečne kisline v krvi.

Sadje kot vir kislin

Proces prebavljanja hrane v našem želodcu poteka v prisotnosti kisline. V želodcu imamo približno liter razredčene klorovodikove kisline, HCl, ki pomaga razgraditi zaužito hrano. Če se raven kisline v želodcu poveča, zaznamo v ustih neprijetno kiselkast okus, ki ga spremlja bolečina v želodcu. Raven klorovodikove kisline HCl zmanjšamo z uživanjem zdravila za zmanjšanje količine želodčne kisline, ki je bazična snov.


Ikona poučevalne enote Preverimo znanje

Povežite kisline v levem stolpcu z ustreznim virom kislin v desnem.


Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Katero od spodaj naštetih kislin najdemo v jogurtu, skisanem mleku in v mišicah po hudem fizičnem naporu?
  
citronska kislina
oksalna kislina
mlečna kislina
vinska kislina

Ikona poučevalne enote Nastanek kislin v ozračju

Kisline nastajajo tudi v zraku. Ognjeniški izbruhi vsebujejo magmo, pline, vodo ter kose kamnin. Največji del mešanice plinov v izbruhanem materialu predstavlja vodna para, poleg pare pa predvsem ogljikov in žveplov dioksid. Prav tako nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin) žveplov dioksid, ogljikova oksida, dušikovi oksidi ter saje in pepel. Omenjeni plini z vodo tvorijo kisline. Te padajo na Zemljo kot kisli dež.

Pri udarcih strele se sproščajo ogromne količine energije. To omogoča dušiku in kisiku iz zraka, da se spojita v dušikov oksid, ki reagira s kisikom iz zraka v dušikov dioksid. Nastali dušikov dioksid nato reagira z vodo in kisikom v dušikovo kislino, ki tudi povzroča nastanek kislega dežja.


Ikona poučevalne enote Kisel dež

Oglejte si animacijo in dopolnite spodnje besedilo.

Pri zgorevanju goriv v avtomobilskih motorjih atmosferski dušik reagira s , pri čemer nastaja dušikov oksid (NO). V ozračju ta reagira s kisikom in nastane dušikov (NO2).Pri zgorevanju fosilnih goriv nastaja (SO2), ki reagira z atmosferskim kisikom, pri čemer nastane žveplov (SO3). Žveplov trioksid reagira z zračno vlago in tvori . Prav tako reagirajo z zračno vlago dušikovi oksidi in tvorijo . Omenjeni plini se torej raztapljajo v vodi v zraku in jo naredijo . Ta nato pade na tla v obliki padavin.

  


Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Največji del mešanice plinov pri izbruhu ognjenikov predstavlja:
  
vodna para
ogljikov dioksid
žveplov dioksid
dušikovi oksidi

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Pri udarcih strele se sproščajo ogromne količine energije. To omogoča dušiku in kisiku iz zraka, da se spojita v:
  
dušikovo kislino
dušikov oksid
kisel dež
amonijak

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Kisli dež nastane kot posledica:
  
raztapljanja plina kisika v vodi.
raztapljanja žveplovih in dušikovih oksidov v vodi.
raztapljanja žvepla v vodi.
raztapljanja dušika v vodi.

Ikona poučevalne enote Kje v naši okolici najdemo bazične snovi?

Tudi bazične snovi so pogoste v našem življenju. Nahajajo se v izdelkih za osebno higieno in izdelkih, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu. Pecilni prašek, ki ga uporabljamo za pripravo peciva in kruha, vsebuje bazične snovi. Zobna krema vsebuje bazične snovi, nekatera mila prav tako. V izdelkih za čiščenje mastnih oblog v pečici in izdelkih za čiščenje odtokov najdemo bazične snovi. Tudi v pralnih praških so bazične snovi.

Bazične snovi pa lahko najdemo tudi v nekaterih rastlinah in živalih. Nekatere snovi, ki jih uvrščamo med hude strupe, imenovane alkaloidi, so prav tako bazične. Mednje prištevamo kofein, nikotin, morfij, kokain in atropin.

Bazične snovi najdemo v čistilih


Ikona poučevalne enote Simboli za označevanje nevarnih snovi

Pri delu v laboratoriju uporabljamo kisline in baze, ki so lahko jedke ali korozivne, strupene, zdravju škodljive in dražilne, zato morajo biti ustrezno označene.

Simbolom dodamo še ustrezno črkovno oznako in napis za opozarjanje nevarnosti.

Jedke ali
korozivne
snovi (C)

Strupeno
(zelo strupeno
T+, strupeno T)

Zdravju
škodljivo (Xn);
dražilno (Xi)

Okolju
nevarno (N)


Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje

Na steklenici, v kateri imamo shranjeno klorovodikovo kislino, je nalepka z naslednjo oznako:

Na katero lastnost klorovodikove kisline nas nalepka opozarja?

  
na jedkost in korozivnost
na strupenost
na dražilnost
na nevarnost za okolje

Ikona poučevalne enote Preverimo znanje

Za snovi v levem stolpcu tabele navedite, ali se v njih nahajajo kisline ali baze!
(V desni stolpec vnesite K za kisline in B za baze).

Snov
K / B
pecilni prašek

jogurt

zobna pasta

sadni sok

pralni prašek

  

Ikona poučevalne enote Kako si pomagamo pri pikih žuželk?

Čebelje želo vsebuje kislino, zato lahko čebelji pik omilimo z bazo. Ranico oskrbimo z raztopino pecilnega praška.

Osje želo vsebuje bazo, zato lahko osji pik omilimo s kislino. Ranico oskrbimo z limonovim sokom.

Oglejmo si poskus, ki prikazuje reakcijo med kisom in pecilnim praškom. Kis vsebuje ocetno kislino, pecilni prašek pa natrijev hidrogenkarbonat. Gre torej za reakcijo med kislino in bazo.

Reakcijo lahko opišemo z naslednjo enačbo:

 

Na osnovi opažanj dopolnite spodnje besedilo.

Če v čašo nalijemo kis in dodamo žličko pecilnega praška, opazimo močno penjenje.
Iz raztopine izhaja plin, . Pecilni prašek vsebuje natrijev , NaHCO3, ki reagira s kislinami tako, da nastanejo ustrezne soli.

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Katera izmed spodaj naštetih vodnih raztopin snovi ni bazična?
  
raztopina pecilnega praška
raztopina sredstva za zmanjšanje želodčne kisline
raztopina pralnega praška
raztopina vitamina C

Ikona poučevalne enote Peče me zgaga
Dopolnite spodnje besedilo. Izbirajte med ponujenimi možnostmi.
V našem želodcu poteka prebavljanje hrane ob prisotnosti razredčene (klorovodikove/askorbinske/citronske) kisline, ki pomaga razgraditi zaužito hrano. Če se raven kisline (zveča/zmanjša/ne spremeni), to zaznamo kot neprijeten okus, ki ga spremlja bolečina v želodcu. Pomagamo si z zdravilom za (zvečanje/zmanjšanje) ravni (kislosti/bazičnosti) v želodcu.