Kisle in bazične snovi

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?
Znali boste opredeliti kisline in baze glede na oddajanje in sprejemanje protonov in napisati formule nekaterih kislin, baz in soli.

Ikona poučevalne enote Zakaj so vodne raztopine nekaterih snovi kisle?

Spoznajmo lastnosti vodnih raztopin kislin.

Oglejmo si enostaven eksperiment, ki prikazuje, kaj se zgodi z navlaženim modrim lakmusovim papirjem, če ga držimo nad steklenico s koncentrirano klorovodikovo kislino.

Kaj opazimo?

Če nad steklenico s konc. klorovodikovo kislino držimo navlažen moder lakmusov papir, ta postane rdeč.

Pojasnimo opažanja: Iz raztopine koncentrirane klorovodikove kisline izhajajo molekule plina vodikovega klorida HCl, ki se na navlaženem indikatorskem papirju raztopi v vodi. Raztopljene molekule vodikovega klorida nato reagirajo z molekulami vode. Pri tem nastanejo H3O+ ioni (oksonijevi ioni). Zaradi prisotnosti oksonijevih ionov H3O+ je raztopina kisla. Kisle raztopine obarvajo moder lakmusov papir rdeče.


Ikona poučevalne enote Zakaj so vodne raztopine kisle?
Raztopine so zaradi prisotnosti H3O+ ionov, ki jih imenujemo ioni.
  

Ikona poučevalne enote Oglejmo si delce, prisotne v kislih vodnih raztopinah

V kislih vodnih raztopinah so prisotni naslednji delci:

SUBMIKRO in MAKRO RAVEN

Kako nastane oksonijev ion?

SUBMIKRO RAVEN - Zapis reakcije z modeli:

+


+

Oglejmo si animacijo nastanka oksonijevega iona.

Molekula klorovodikove kisline odda molekuli vode vodikov ion H+ (proton). Pri tem nastaneta oksonijev ion H3O+ in kloridni ion Cl.

Podobno velja tudi za druge kisline. Oksonijevi ioni H3O+ so prisotni v vseh kislih raztopinah.

 

ZAPOMNIMO SI:

Kisline so snovi, ki oddajajo protone. V vseh kislih vodnih raztopinah so prisotni oksonijevi ioni H3O+.


Ikona poučevalne enote Kisle vodne raztopine

SIMBOLNI NIVO:

Enačba reakcije med klorovodikovo kislino in vodo:

H+
HCl(aq) +
H2O(l)

H3O+(aq)
+ Cl(aq)

molekula
klorovodikove
kisline

molekula
vode
oksonijev
ion
kloridni
ion

Molekula klorovodikove kisline odda molekuli vode vodikov ion H+ (proton). Pri tem nastaneta oksonijev ion H3O+ in kloridni ion Cl.

V vodni raztopini klorovodikove kisline HCl ni molekul te kisline, temveč so samo molekule vode in prosto gibljivi ioni. To so oksonijevi ioni H3O+ in kloridni ioni Cl. Kisline, pri katerih razpadejo v vodi vse molekule na ione so močne kisline. Klorovodikova kislina je močna kislina.

 

Odgovor na naše začetno vprašanje, zakaj so vodne raztopine nekaterih snovi kisle, je:

vodne raztopine nekaterih snovi so kisle, ker so v njih prisotni oksonijevi ioni H3O+.


Ikona vprašanja poučevalne enote Kaj so kisline?
Kisline so snovi, ki
  
sprejemajo vodikove ione
vsebujejo hidroksidne ione
oddajajo protone

Ikona vprašanja poučevalne enote Zakaj so nekatere vodne raztopine snovi kisle?
Raztopine so kisle zaradi prisotnosti:
  
hidroksidnih ionov
vodikovih atomov
oksonijevih ionov
kisikovih atomov

Ikona poučevalne enote Delci v raztopinah

Skica prikazuje delce, prisotne v vodni raztopini neke snovi.

Dopolni zapis za simbole delcev , ki so prisotni v vodni raztopini z njihovimi formulami.

SUBMIKRO in MAKRO RAVEN

Rešitev:

ion, + ion ter molekule

  

Ikona poučevalne enote Kisline
Dopolni besedilo

so snovi, ki oddajajo protone. V vseh kislih vodnih raztopinah so prisotni ioni, Te ione zapišemo s formulo

  

Ikona poučevalne enote Zakaj so vodne raztopine nekaterih snovi bazične?

Spoznajmo lastnosti bazičnih vodnih raztopin.

Oglejmo si enostaven eksperiment, ki prikazuje, kaj se zgodi z navlaženim rdečim lakmusovim papirjem, če ga držimo nad steklenico s koncentrirano raztopino amonijaka.

Kaj opazimo?

Če nad steklenico s koncentrirano raztopino amonijaka s pinceto držimo navlažen rdeč lakmusov papir, ta postane moder.

Pojasnimo opažanja: iz raztopine s koncentrirano raztopino amonijaka izhajajo molekule plina amonijaka NH3, ki se na navlaženem indikatorskem papirju raztopijo v vodi. Raztopljene molekule amonijaka nato reagirajo z molekulami vode. Pri tem nastanejo OH ioni (hidroksidni ioni), ki obarvajo rdeč lakmusov papir modro.

Zaradi prisotnosti hidroksidnih ionov je raztopina bazična.

V katerih vodnih raztopinah so še prisotni OH ioni (hidroksidni ioni) ?

V vodo vržemo granulo natrijevega hidroksida, NaOH. V vodi se natrijev hidroksid dobro topi, njegovi kristali razpadejo na ione, zato so v vodnih raztopinah natrijevega hidroksida prisotni natrijevi ioni Na+ in hidroksidni ioni OH.  Zaradi prisotnosti hidroksidnih ionov je tudi raztopina natrijevega hidroksida bazična.


Ikona poučevalne enote Zakaj so nekatere vodne raztopine bazične?
Dopolni trditev:
Raztopine so zaradi prisotnosti OH ionov, ki jih imenujemo ioni.
  

Ikona poučevalne enote Oglejmo si delce, prisotne v bazičnih vodnih raztopinah

V bazičnih vodnih raztopinah so prisotni naslednji delci:

 

SUBMIKRO in MAKRO RAVEN

Kako nastane hidroksidni ion?

MIKRO NIVO - Zapis reakcije z modeli:

+


+

Oglejmo si animacijo nastanka hidroksidnega iona.

Molekula amonijaka sprejme od molekule vode vodikov ion H+ (proton). Pri tem nastaneta amonijev ion NH4+ in hidroksidni ion OH¯.

Hidroksidni ioni OH¯ so prisotni v vseh bazičnih vodnih raztopinah.

 

ZAPOMNIMO SI :

Baze so snovi, ki sprejemajo protone. V vseh bazičnih vodnih raztopinah so prisotni hidroksidni ioni OH¯.


Ikona poučevalne enote Bazične vodne raztopine

Oglejmo si enačbo reakcije med molekulo amonijaka in molekulo vode:

H+        
NH3(aq) +
H2O(l)
NH4+(aq)
+ OH(aq)

molekula
amonijaka

 
molekula
vode
 
amonijev
ion
 
hidroksidni
ion

Molekula amonijaka sprejme proton (H+) od molekule vode. Pri tem nastaneta amonijev ion NH4+ in hidroksidni ion OH.

Vendar v vodni raztopini amonijaka prevladujejo molekule amonijaka, ker le malo molekul amonijaka razpade na ione. Zato pravimo, da je vodna raztopina amonijaka šibko bazična.

Odgovor na naše začetno vprašanje, zakaj so nekatere vodne raztopine snovi bazične je:

Vodne raztopine nekaterih snovi so bazične, ker so v njih prisotni hidroksidni ioni OH¯.


Ikona vprašanja poučevalne enote Kaj so baze?
Baze so snovi, ki
  
oddajajo vodikove ione
sprejemajo protone
vsebujejo kisikove atome
oddajajo protone

Ikona vprašanja poučevalne enote Zakaj so nekatere vodne raztopine snovi bazične?
Raztopine so bazične zaradi prisotnosti:
  
hidroksidnih ionov
kisikovih atomov
oksonijevih ionov
kloridnih ionov

Ikona poučevalne enote Delci v raztopinah
Skica prikazuje delce, prisotne v vodni raztopini neke snovi.Dopolni zapis za simbole delcev, ki so prisotni v vodni raztopini z njihovimi formulami.

Rešitev:

¯ ion, + ion in molekule in NH3.
  

Ikona poučevalne enote Baze
Dopolni besedilo:
so snovi, ki sprejemajo protone. V vseh bazičnih vodnih raztopinah so prisotni ioni, ki jih zapišemo s formulo OH.