Lastnosti maščob, mila

Ikona poučevalne enote Cilji
Spoznali boste, kako iz rastlinskih olj dobimo trdne maščobe. Razumeli boste, zakaj se maščobe kvarijo in kako jih moramo hraniti. Naučili se boste iz maščob narediti milo. Spoznali boste zgradbo mila in procese pri pranju.

Ikona poučevalne enote Molekule maščob
Dopolni besedilo.
V molekulah maščob v oljih so vezane predvsem maščobne , v molekulah maščob v trdnih maščobah pa maščobne . Med ogljikovimi atomi v nasičenih maščobnih so vezi, v nenasičenih pa tudi vezi.
  

Ikona poučevalne enote Hidrogeniranje
Pri adiciji molekul vodika na dvojne vezi v verigah ogljikovodikov nenasičenih maščobnih kislin dobimo nasičene maščobne kisline. Reakcijo imenujemo hidrogeniranje. Nasičene maščobne kisline imajo višja tališča od nenasičenih, zato so maščobe, ki jih vsebujejo, pri sobni temperaturi trdne. S hidrogeniranjem rastlinskih olj dobimo margarino.

Ikona vprašanja poučevalne enote Trdne maščobe
Kako dobimo iz rastlinskih olj margarino?
  
Verige maščobnih kislin vezanih v molekulah maščob cepimo, da dobimo krajše verige.
Na dvojne vezi v verigah maščobnih kislin vezanih v molekulah maščob se vežejo molekule vodika.
Na dvojne vezi v verigah maščobnih kislin vezanih v molekulah maščob se vežejo molekule broma.
V verigah maščobnih kislin v molekulah maščob povečamo število dvojnih vezi.

Ikona poučevalne enote Žarke maščobe
V žarkem maslu je maslena ali butanojska kislina. Vse maščobne kisline, ki nastanejo pri razcepu esterskih vezi v molekulah maščob, imajo neprijeten vonj. Tudi v znoju je ta kislina. Psi lahko v zraku zaznajo že zelo majhne količine te kisline. Tako lahko najdejo ponesrečence pod ruševinami in plazovi.

Ikona poučevalne enote Kvarjenje maščob
Dopolni besedilo.
Maščobe se na toploti, svetlobi in vlagi kvarijo. Pri tem sodelujejo molekule iz zraka, ter bakterije in drugi mikroorganizmi. Maščobe spremenijo barvo ter dobijo neprijeten vonj in okus. Postanejo žarke. V maščob se pretrgajo esterske vezi.
  

Ikona poučevalne enote Olje plava na vodi
Dopolni besedilo.
Olje plava na vodi, ker ima gostoto. Gorečih maščob ne gasimo z . Pri popolnem gorenju maščob nastaneta dioksid in .
  

Ikona poučevalne enote Mila dobimo iz maščob

Že pred 5000 leti so znali pridobivati milo iz živalskih maščob, ki so jim dodali pepel lesa. V pepelu lesa je kalijev karbonat, ki ima bazične lastnosti. Pri reakciji kalijevega karbonata z maščobami nastanejo kalijeve soli maščobnih kislin. To so mila. Tudi natrijeve soli maščobnih kislin so mila. V večjih količinah so začeli mila pridobivati šele v 18. stoletju.

Poskus

Naredimo milo. Namesto pepela bukovega lesa potrebujemo vodno raztopino natrijevega ali kalijevega hidroksida, olje in malo etanola. Vse skupaj segrevamo in mešamo. Natrijev ali kalijev hidroksid reagirata z maščobami. Nastane propan-1,2,3-triol in natrijeve in kalijeve soli maščobnih kislin, ki so mila.


Ikona poučevalne enote Zgradba mil
Dopolni besedilo

Mila so zgrajena iz pozitivnega , ki je lahko natrijev ali in iona iz maščobne kisline.

Formula maščobe

Maščobi s podano formulo smo dodali kalijev hidroksid in vse skupaj segrevali. Koliko različnih kalijevih soli maščobnih kislin je nastalo? .

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirna naloga
Dane so formule anionov maščobnih kislin. Kateri anion lahko nastane pri reakciji molekul maščobe s kalijevim hidroksidom?
  
CH3COO-
CH3CH2COO-
CH3CH2CH2COO-
CH3CH2CH2CH2COO-

Ikona poučevalne enote pH mil
Dopolni besedilo.
V milih primernih za uporabo mora biti v verigi več kot 12 in manj kot 18 ogljikovih . Mila, ki imajo v verigi manj kot 12 ogljikovih dražijo kožo, tista z več kot 18 ogljikovimi pa so v vodi slabo topna. Vodne raztopine mil so , njihov je lahko največ 10.
  

Ikona poučevalne enote Pranje
Dopolni besedilo.

Formula aniona maščobne kisline:

Podana je formula aniona maščobne kisline. V formuli sta s številkama označena dva dela. Polarni del aniona je označen s številko , nepolaren del pa s številko .

  

Ikona poučevalne enote Pranje

Za pranje je pomembna zgradba anionov maščobnih kislin. Ogljikova veriga aniona je nepolarna in odbija polarne molekule vode ter privlači nepolarne molekule maščob. Karboksilatna skupina pa je polarna in privlači polarne molekule vode in odbija nepolarne molekule maščob. Ogljikovodikovo verigo imenujemo tudi nepolarni rep, karboksilatno skupino pa polarno glavo.

Pranje:

  1. Delci mila se z nepolarnim delom povežejo z nepolarnimi delci maščob in jih odtrgajo iz površine tkanine.
  2. Delci mila z nepolarnim delom obdajo delce maščob, proti vodi pa je usmerjen polarni del.
  3. Nastale kapljice maščobe, obdane z delci mila, se porazdelijo v vodi. Nastane emulzija maščobe v vodi, ki jo speremo s tkanine.