Ogljikovi hidrati - monosaharidi in disaharidi

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?
Znali boste razlikovati med monosaharidi, disaharidi ter znali prepoznati monosaharidne enote v

disaharidih. Spoznali boste pomen ogljikovih hidratov za uravnoteženo prehrano.

Ikona poučevalne enote Kaj so oglikovi hidrati?
Od kod ime ogljikovi hidrati?

Ogljikovi hidrati so spojine, v katerih so atomi vodika in kisika med seboj povezani z atomi ogljika v razmerju 2: 1 tako kot pri vodi. Od tu tudi izvira ime ogljikovi hidrati, saj hydros v grščini pomeni vodo. Večina ogljikovih hidratov ima torej splošno formulo CmH2nOn. Kasneje so ugotovili, da ime ne ustreza lastnostim teh spojin, saj ne reagirajo kot hidrati, a se je ime ogljikovi hidrati vseeno ohranilo.


Ikona poučevalne enote Splošna formula ogljikovih hidratov

Kakšna je splošna formula za ogljikove hidrate?

Splošna formula za ogljikove hidrate je

  

Ikona poučevalne enote Kje najdemo ogljikove hidrate?

Kaj so ogljikovi hidrati in kje jih najdemo?

Med ogljikove hidrate prištevamo sladkorje, škrob in celulozo. So najbolj razširjene organske spojine v naravi. Nastajajo pri fotosintezi v zelenih rastlinah. Rastlinam in živalim zagotavljajo oporne snovi in so glavni vir energije v organizmu.


Ikona poučevalne enote Ogljikovi hidrati

Naštej tri najznačilnejše predstavnike ogljikovih hidratov.

Najznačilnejši predstavniki ogljikovih hidratov so , in .

  

Ikona poučevalne enote Kako delimo ogljikove hidrate?

Delitev ogljikovih hidratov

Ogljikovi hidrati so sestavljeni iz ene ali več enot. Glede na število enot ogljikove hidrate delimo na monosaharide, disaharide in polisaharide:


Ikona poučevalne enote Delitev ogljikovih hidratov

Kako ločimo ogljikove hidrate glede na število gradbenih enot?

Ogljikove hidrate delimo na (ena enota v molekuli), (dve enoti v molekuli) in (več enot v molekuli).

  

Ikona poučevalne enote Predstavniki monosaharidov in disaharidov

Monosaharidi in disaharidi

Monosaharidi in disaharidi imajo v splošni formuli CnH2nOn vrednosti n od 3 do 12. Najpomembnejši monosaharid je glukoza, disaharid pa saharoza (beli sladkor), ki je sestavljena iz dveh monosaharidnih enot, glukoze in fruktoze.


Ikona poučevalne enote Ali poznaš monosaharide?

Navedi primer najbolj poznanega monosaharida, ki ima 6 ogljikovih atomov.

Monosaharid z 6 ogljikovimi atomi je glukoza s formulo

  

Ikona poučevalne enote Ali poznaš disaharide?

Navedi obe monosaharidni enoti, ki sestavljata disaharid saharozo.

Disaharid saharoza je sestavljena iz dveh monosaharidnih enot, iz in fruktoze .

  

Ikona poučevalne enote Glukoza
Ali veš, kaj je grozdni sladkor?

Glukoze je največ v grozdnem sladkorju, zato jo imenujemo tudi grozdni sladkor. Glukozo uvrščamo med aldoze zaradi značilne skupine v glukozi, ki jo imenujemo aldehidna skupina –CHO.

Oglej si strukturno formulo in model molekule glukoze.


Ikona poučevalne enote Zgradba glukoze

Katerih funkcionalnih skupin je v molekuli glukoze največ?

V molekulah glukoze so skupine, s formulo –OH.

  

Ikona poučevalne enote Zgradba glukoze

Navedi funkcionalno skupino, značilna za molekulo glukoze.

Za molekulo glukoze je značilna skupina, s formulo –CHO.

  

Ikona poučevalne enote Ali je v živilu glukoza?

Kako bi se prepričali, da je v živilu, ki ga bomo zaužili glukoza?

Oglejmo si poskus, ki prikazuje, kako lahko dokažemo glukozo z dodatkom Fehlingovega reagenta.

SKLEP:

Rdeče obarvanje raztopine preiskovane snovi po dodatku Fehlingovega reagenta je dokaz za prisotnost glukoze v živilu.

Glukoza se namreč oksidira, zato se modri Cu2+ ioni v Fehlingovem reagentu reducirajo do rdečih Cu+ ionov ali celo do bakra.


Ikona poučevalne enote Fruktoza

Ali veš, kaj je sadni sladkor?

Fruktoze je od sladkorjev največ v različnih vrstah sadja, zato ji pravimo tudi sadni sladkor. Fruktozo uvrščamo med ketoze zaradi značilne skupine v fruktozi, ki jo imenujemo ketonska skupina –CO.
 
Oglej si strukturno formulo in model molekule fruktoze.Ikona poučevalne enote Zgradba fruktoze

Katerih funkcionalnih skupin je v molekuli fruktoze največ?

V molekulah fruktoze so s formulo –OH.

  

Ikona poučevalne enote Zgradba fruktoze

Navedi funkcionalno skupino, značilno za molekulo fruktoze.

Za molekulo fruktoze je značilna skupina s formulo –CO.

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Ali veš zakaj sladkarije niso koristne?
Katerih snovi telesu primanjkuje, če uživamo hrano, kot so slaščice, rafiniran sladkor in osvežilne pijače, ki vsebujejo veliko sladkorjev?
  
Mineralov.
Vitaminov.
Vlaknin.
Vseh naštetih snovi.

Ikona poučevalne enote Ali veš, v katerih vrstah hrane je največ monosaharidov in disaharidov?

Monosaharidi in disaharidi se največkrat nahajajo v različnih vrstah sadja ali zelenjave, v medu, mleku, mlečnih proizvodih, bonbonih, sladicah, sirupih in osvežilnih pijačah. Telesu predstavljajo vir energije, ki ga telo lahko zelo hitro uporabi, vendar telesa ne oskrbujejo z vitamini, minerali in vlakninami.Oglejmo si, kako delimo enostavnie monosaharide in disaharide glede na število C- atomov (m).

m vrsta splošna formula
primer
vir
3-6 monosaharidi pentoze: C5H10O5
heksoze:C6H12O6
riboza
glukoza
fruktoza
grozdje (grozdni sladkor)
med, sadje
12 disaharidi C12H22O11 saharoza
laktoza
maltoza
pesa (pesni sladkor),
sladkor ( trsni sladkor)
mleko (mlečni sladkor)
sladni sladkor

Oglejmo si model molekule saharoze:
Model molekule saharoze