Z ukinitvijo Oddelka za kemijsko izobraževanje in informatiko Naravoslovnotehniške fakultete je bil s koncem leta 2014 ukinjen tudi Inštutut za naravoslovno izobraževanje (INI).